Ishrana priplodnih grla

Hrana produkt tov krmača dojara stočna hrana premiks koncetrat

-Ishrana priplodnih grla je vrlo specifična jer njen zadatak je da pozitivno deluje na više postavljenih ciljeva nego ishrana prasadi i tovljenika gde su primarni ciljevi porast i konverzija hrane.


-Ishrana nerastova koncipirana je tako da su prioriteti dobar zdravstveni status, odlična priplodna kondicija i kvalitetna pokretljivost spermatozoida. Dakle, kod ove kategorije je cilj da se u organizam unese kroz manju dnevnu količinu hrane (2-2,5 kg), sve hranljive materije, vitamini, minerali i drugi nutrivni dodaci koji blagotvorno utiču na pomenute ciljeve ishrane ove kategorije svinja.


Ishrana suprasnih krmača i nazimica ima takođe mnogo ciljeva, a najvažniji su: dobra priplodna kondicija i dobar zdravstveni status gravidne živonje; visoka ovulaciona vrednost i visok % koncepcije, pravilan razvoj embriona i veliki broj živorođene prasadi. Takođe, u maloj dnevnoj količini (2,5-3,0 kg) konzumirane hrane u toku suprasnosti krmače treba da ostvare pomenute ciljeve. Naravno da obrok za suprasne krmače mora da ima sve potrebne hranljive materije, vitamine, minerale i druge nutrivne dodatke u optimalno izbalansiranoj smeši.


-Ishrana krmača dojara je posebno zahtevna a potrebe ove kategorije su ogromne, jer pored sopstvenih potreba, ona mora zadovoljiti narastajuće potrebe prasadi koje doji, a one su velike. Pored kondicije i zdravstvenog statusa, kroz obrok se krmači mora obezbediti dovoljno hranljivih materija, a posebno energije da proizvede dovoljne količine mleka za prasad koja sisaju. Na kraju laktacije krmača mora biti u dobroj kondiciji da što brže ponovo uspostavi fertilni reprodukvni ciklus, jer je to ključ rentabilnost proizvodnje jedne krmače. Krmača u laktaciji konzumira u proseku od 5 do 8 kg hrane dnevno.