Ishrana teladi

Hrana produkt tov teladi stočna hrana premiks koncetrat

Glavna karakteriska ishrane preživara, za razliku od monogastričnih živonja, jeste kombinacija kabaste i koncentrovane hrane. Ovakva ishrana je posledica specifičnog varenja hrane kod preživara. Ono je dvojako: direktno (pod uticajem enzima koje stvara organizam) i indirektno (pod uticajem mikroorganizama u predželudcima). Sam sistem za varenje se sastoji od želudca koji ima 4 dela : burag (rumen), mrežavac (rekulum), listavac (omasum) i sirište, kao pravi želudac (abomasum) kao i sistema tankih i debelih creva. Imajući sve ove specifičnosti u vidu, HRANA PRODUKT D.O.O, kao jedan od lidera u proizvodnji stočne hrane je dizajnirala takve proizvode koji u svakoj fazi odgoja i tova omogućavaju maksimalno ispoljavanje genetskih predispozicija preživara i adekvatan razvoj njihove karakterisčne mikroflore.

ISHRANA TELADI

Po rođenju teladi, najvažnije je da prvih dana konzumiraju kolostralno mleko koje je bogato proteinima, mineralima, vitaminima, a posebno imuno-zaštnim materijama gama-globulinima. Pored zaštnog efekta kolostrum ima i zadatak čišćenja digesvnog trakta teleta. U prvim danima tele konzumira 6-8 kg mleka. Na modernim farmama tele se posle partusa odnosi iz porodilišta u zasebno odeljenje, gde provodi prvih 7 dana dok ne posisa sav potrebni kolostrum, nakon toga prelazi u telećarnik gde se telad drže grupno. Već posle 5-7 dana telad mogu postepeno da pređu na ishranu zamenama za mleko, a već posle 10-tak dana telad počinju postepeno da uzimaju i drugu hranu, prvo najkvalitetnju lucerku i starter za rano odlučenu telad. Posle tri nedelje povećavaju se ponuđene količine suve hrane. Za tele, kao i preživare važi pravilo da se prelaz sa hraniva na hranivo vrši postepeno i oprezno, da ne bi došlo do težih poremećaja u varenju. Pošto kabasta hraniva za telad treba da su najkvalitetnija, količina gotove hrane koja se daje je u zadnjoj fazi odgoja teladi je oko 2-2,5 kg. Važi pravilo da se buražne resice dobro razvijaju ako se na vreme, u ranoj fazi ishrane telad privikavaju na suvu hranu. Na ovaj način se proizvode telad spremna da u tovu posgnu odlične rezultate, bez digesvnih problema, koji se inače redovno događaju kod teladi kod kojih je mlečna ishrana predugo trajala.